COMBI-SYSTEM er stiftet tilbage i 1990

Firmaet med hovedsæde i Randers fabrikerer på eget automatanlæg alle former for stålinventar udført i tyndplade og smedet stål.

Pulverlakering indgår som en fast bestanddel.

Virksomheden er i færd med at gennemføre ”vækstplan 2018” og har de seneste to år realiseret en omsætningsstigning på mere end 20% om året.

”Hans Larsen udtaler: ”Det er tilfredsstillende, at vi oplever, at kunderne tager godt i mod vores nye produktserier og vi ser positivt på udviklingen videre frem i 2018 og har forventninger om, at væksten fortsætter ind i 2019”

Firmaet beskæftiger til dagligt ca 10 egne medarbejdere samt 8 eksterne medarbejdere der på kontrakt alle er integreret i virksomheden og sikrer kapacitet og fleksibilitet.