COMBI-SYSTEM A/S er stiftet tilbage i 1990 og er ejet af adm. direktør Hans Oluf Larsen.

Firmaet med hovedsæde i Randers fabrikerer på eget automatanlæg alle former for stålinventar udført i tyndplade og smedet stål.

Pulverlakering indgår som en fast bestanddel.

Virksomheden er i færd med at gennemføre ”vækstplan 2017” og har de seneste to år realiseret en omsætningsstigning på mere end 20% om året.

”Hans Larsen udtaler: ”Det er tilfredsstillende, at vi oplever, at kunderne tager godt i mod vores nye produktserier og vi ser positivt på udviklingen videre frem i 2017 og har forventninger om, at væksten fortsætter ind i 2018”

Firmaet beskæftiger til dagligt ca 10 egne medarbejdere samt 8 eksterne medarbejdere der på kontrakt alle er integreret i virksomheden og sikrer kapacitet og fleksibilitet.

Strukturelt og organisatorisk er virksomheden opdelt i fire afdelinger:

  • Produktion (Hans Larsen)
  • Salg og Marketing (Mikael Rohde med reference til Hans Larsen)
  • Udvikling og Dokumentation (Hans Larsen)
  • Økonomi og Bogføring (Hans Larsen)

Adm. direktør Hans Larsen og Mikael Rohde som dermed repræsenterer salgsafdelingen varetager ansvarsområderne.